بلیوی

بلیوی

سانسور دولتی و فشار مالی

استعفا  و سپس تبعید رئیس‌جمهور اوو مورالس پس از  انتخابات ریاست‌جمهوری نوامبر ۲۰۱۹، بولیوی را وارد دوره  بی‌ثباتی و نامطمئنی کرده‌است. در دوره‌ی انتخاباتی و در زمان اعتراض‌های  خیابانی و جنبش‌های حمله‌های بسیاری علیه روزنامه‌نگاران انجام شد. در طول سه دوره متوالی  ریاست‌جمهوری مورالس (۲۰۰۶- ۲۰۰۱۹)، رسانه‌ها بیشتر کانون تنش میان حامیان دولت و مخالفان  بودند، و به‌شدت زیرفشار برای جلوگیری از هر گونه اظهار نظر منفی در موردمورالس و دولت او بودند. روزنامه‌نگارانی که بیش از اندازه دردسرساز به نظر می‌رسند مورد آزار و اذیت قضایی قرار می‌گیرند. بر طبق دستور عمل ۱۸۱ دیوان عالی مصوبه سال ۲۰۰۹، روزنامه‌نگارانی که "دروغ" بگویند، "سوگیری سیاسی هوادارانه " داشته باشند و یا به حکومت "توهین"کنند، ممکن است  درآمدشان از تبلیغات دولتی قطع شود. این فشار مالی یکی از مؤثرترین روش‌ها است، بولیوی فقیرترین کشور امریکای جنوبی است. همه این موارد همراه با دستگیری‌های خودسرانه و سطح بالایی از معافیت از مجازات برای خشونت علیه روزنامه‌نگاران، به تقویت فضای خود سانسوری در سراسر کشور کمک کرده است.

110
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+4

114 به 2020

شناساگر عمومی

+0.10

35.37 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر