بلیوی

بلیوی

سانسور مداوم دولتی

رسانه‌ها در بولیوی در مرکز تنش بین طرفداران و مخالفان اوو مورالس هستند که  از سال ۲۰۰۶، ریاست جمهوری را بر عهده دارد. از رسانه‌ها خواسته شده است که از ابراز هر گونه نظر منفی در مورد رئیس جمهور و دولت او خودداری کنند. روزنامه نگارانی که بیش از اندازه دردسرساز به نظر می‌رسند مورد آزار و اذیت قضایی قرار می گیرند. بر طبق دستور عمل ۱۸۱ دیوان عالی مصوبه سال ۲۰۰۹ ، روزنامه‌نگارانی که "دروغ" بگوید، "سوگیری سیاسی هوادارانه " داشته باشد و یا به حکومت "توهین"کند، ممکن است  درآمدشان از تبلیغات دولتی قطع شود. این فشار مالی یکی از مؤثرترین روش‌ها است، بولیوی فقیرترین کشورامریکای جنوبی است. روزنامه‎‌نگارانی که به عنوان دردسرسازان درنظرگرفته‌می‌شوند تحت آزارهای دادگاهی قرار می‌گیرند. در سپتامبر ۲۰۱۸، رئيس جمهور مورالس گفت، او خواستار "Ley  de la Mentira" (" قانون علیه دروغگويي") با جريمه‌های سنگین کیفری براي سياستمداران و رسانه‌ها برای رسيدگي به اطلاعات "کذب" شده است. این اعلام نگرانی بیشتری برای روزنامه‌نگاران بود، این جریمه‌ها را می‌توانست برای موارد انتقاد از دولت نیز تعمیم داده شوند. همه این موارد همراه با دستگیری‌های خودسرانه و سطح بالایی از معافیت از مجازات برای خشونت علیه روزنامه‌نگاران، به تقویت فضای خود سانسور در سراسر کشور کمک کرده است.

113
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-3

110 به 2018

شناساگر عمومی

+2.93

32.45 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر