بلغارستان

بلغارستان

گوسفند سیاه اتحادیه اروپا

علی‌رغم افزایش فشار بین‌المللی، آزادی رسانه‌ها در بلغارستان در سال ۲۰۱۹ بهبود نیافته است. مدیریت رادیو ملی بلغارستان (BNR) سعی کرد تا  روزنامه‌نگار برجسته سیلویا ولیکووا را در سپتامبر ۲۰۱۹ تعلیق کند.  در سال ۲۰۱۹، مالکیت دو گروه محبوب رسانه‌ای بلغارستان - گروه پخش NOVA و BTV Media Group تغییر کرد. بلافاصله پس از معامله برای گزارش‌گران تحقیقاتی  NOVA، میرولوبا بناتووا و جنکا شیکروا مجبور به ترک رسانه شدند. سیاست تحریریه تلویزیون ملی بلغارستان پس از انتصاب مدیر کل جدید از بی‌طرفی به طرفدار دولت تغییر یافت. فساد و تبانی میان رسانه‌ها، سیاستمداران و الیگارشی در بلغارستان گسترده است. مشهورترین تجسم این وضعیت نابجا دلیان پایسکی است که ظاهراً صاحب دو روزنامه (تلگراف و مانیتور) است ولی همچنین یک کانال تلویزیونی (کانال ۳)، وب سایت‌های خبری و بخش بزرگی از توزیع رسانه‌های چاپی را کنترل می‌کند. دولت همچنان  بودجه اتحادیه اروپا و بودجه عمومی را با عدم شفافیت،  به رسانه‌های اختصاص می‌دهد برای گزارش‌دهی  یا  خودداری از پوشش مسائل مشکل ساز. در همین زمان، آزار و اذیت قضایی از رسانه های مستقل، مانند گروه  Economedia و  Bivol همچنان رو به افزایش بود.

112
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-1

111 به 2020

شناساگر عمومی

+2.23

35.06 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر