بلغارستان

بلغارستان

در سال ۲۰۱۸،کشور سومین روزنامه‌نگارکشته شدن در اتحادیه اروپا

امید بود که در سال ۲۰۱۸  آزادی مطبوعات رو به بهبود برود، بلغارستان در نیمه اول این سال ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده داشت. اما آنچه اتفاق افتاد بر خلاف این انتظار بود. در اکتبر ۲۰۱۸ ویکتوریا مارینووا، روزنامه‌نگار تلویزیون کشته شد و مقامات با انجام  تحقیقات ساده لوحانه‌ای سعی در سرپوش گذاشتن بر ماجرا کردند. فساد و توافق میان رسانه‌ها، سیاستمداران و الیگارگ‌ها در بلغارستان فراوان است. نماد آن دالیان پیویسکی است که ظاهرا دو روزنامه دارد (تلگراف و مانیتور)، درحالی‌ که دارای یک کانال تلویزیونی (کانال ۳)، وب‌سایت‌های خبری و بخش بزرگی از توزیع رسانه‌های چاپی را نیز بهر عهده دارد. دولت به تخصیص بودجه اتحادیه اروپا به رسانه‌ها در نبود کامل شفافیت ادامه می‌دهد. برخی رسانه‌ها در همکاری با این سیستم فساد را تسهیل کرده‌اند و در برابر دریافت کمک از انتشار خبر و گزارش‌های که دولت را عصبانی می‌کند، خوداری می‌کنند. در عین حال آزار و اذیت قضایی رسانه‌های مستقل مانند گروه اکونو مدیا افزایش یافته است. تهدید‌ها علیه خبرنگاران نیز در ماه‌های گذشته افزایش یافته است تا جایی که در حال حاضر در بلغارستان روزنامه‌نگاری کاری خطرناک است.

111
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

111 به 2018

شناساگر عمومی

-0.11

35.22 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر