بحرین

بحرین

سرکوبی که کم نمی‌شود

با حاکمیت سرکوبگرانه خانواده سلطنتی خلیفه، بحرین کشوری بدنام به خاطر زندانی کردن روزنامه‌نگاران، به ویژه عکاسان و تصویربرداران شده‌است. ترس از سرنگونی در سال ۲۰۱۱، باعث شد که فشارها و سانسور نظرات مخالفان به ویژه، پس از خیزش‌های مخالفان شیعه در شرق این کشور، افزایش یابد. روزنامه‌نگاران و شهروند- خبرنگاران با اتهاماتی چون شرکت در تظاهرات، تخریب وسایل عمومی و حمایت از تروریسم به حبس‌های طولانی مدت و حتی  حبس ابد محکوم می‌شوند. در مدت بازداشت، با بسیاری از آن‌ها بدرفتاری شده‌است و تعدای دیگر نیز از ملیت بحرینی محروم شده‌اند. از سال ۲۰۱۶، روزنامه‌نگاران بحرینی که برای رسانه‌های جهانی فعالیت می‌کنند، برای تمدید اعتبارنامه‌های خود دچار مشکل شده‌اند. دریافت ویزا برای روزنامه‌نگاران خارجی که قصد دیدار از این کشور را دارند، بسیار دشوار است.

168
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

+1

169 به 2020

شناساگر عمومی

+0.97

60.13 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2021
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2021
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2021
بیشتر شماره‌گر