آرژانتین

آرژانتین

خشونت پلیس، رسانه‌های عمومی در خطر

در آرژانتین فضایی کاملاً دو قطبی میان رسانه‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. قانون رسانه‌‌ها مصوب سال ۲۰۰۹ که تکثرگرایی رسانه‌ای را تشویق و توزیع بهتر فرکانس‌ها رسانه‌های شنیداری و تصویری را میان رسانه‌های دولتی، محلی و خصوصی فراهم می‌کرد با به قدرت رسیدن رییس جمهور جدید در دسامبر ۲۰۱۵ تغییر کرد. قانون جدید گرایش به دادن امتیاز بیشتر به صاحبان رسانه‌ها به‌ ویژه رسانه‌هایی  دارد که در دست گروه‌های  بزرگ رسانه‌ای هستند. رسانه‌های خبری که به عنوان رسانه‌های منتقد به‌ حساب می‌آیند، اغلب مورد اتهام‌های توهین و افترا قرار‌ می‌گیرند و برای زیر فشار گذاشتن شان جریمه‌های کلان نقدی می‌شوند.  در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۲۰۱۷  شماری زیادی از خبرنگاران هدف حمله پلیس قرارگرفتند. رسانه‌های دولتی به دلیل قطع بودجه‌اشان ار سوی دولت به شدت تضعیف شده‌اند.

57
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

52 به 2018

شناساگر عمومی

+2.25

26.05 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر