آرژانتین

آرژانتین

خشونت پلیس، رسانه‌های عمومی در خطر


در آرژانتین فضایی کاملاً دو قطبی میان رسانه‌های دولتی و خصوصی وجود دارد. قانون رسانه‌‌ها مصوب سال ۲۰۰۹ که تکثرگرایی رسانه‌ای را تشویق و توزیع بهتر فرکانس‌ها رسانه‌های شنیداری و تصویری را میان رسانه‌های دولتی، محلی و خصوصی فراهم می‌کرد با به قدرت رسیدن مائوریسیو مکری به ریاست‌جمهوری از سال  ۲۰۱۵تا ۲۰۱۹  تغییر کرد. قانون جدید تمرکز بیشتر مالکیت رسانه‌ها به ویژه در دست گروه‌های بزرگ رسانه‌ای را تشویق می‌کند، در حالی که کاهش عمده بودجه باعث کاهش ناتوانی  چشمگیر رسانه‌های دولتی شده است. رسانه‌های خبری که به عنوان رسانه‌های منتقد به‌ حساب می‌آیند، برای به سکوت وادار کردنشان با اتهام‌های توهین و افترا با شکایت در دادگاه‌های مدنی رودرو  ودر بیشتر موارد به جریمه‌های کلان نقدی منجر می شوند. در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۲۰۱۷  شماری زیادی از خبرنگاران هدف حمله پلیس قرارگرفتند. زمانی که آلبرت فرناندز در دسامبر ۲۰۱۹ به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کرد از تغییرات اساسی  به‌ویژه در رابطه با معیارهایی برای  دریافت تبلیغات دولتی نام برد.

69
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-5

64 به 2020

شناساگر عمومی

+0.21

28.78 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر