آندورا

آندورا

پا بستگی رسانه‌ها با قدرت‌های هم‌پوشان

بعد از چندین دهه رسوایی برای پولشویی و فرار مالیاتی، شاهزاده‌نشین آندورا هنوز برای از دست دادن شهرت خود به‌عنوان پناه مالیاتی فاصله زیادی دارد، هرچند که دیگر به‌گونه رسمی اتحادیه اروپا آن را با این عنوان نمی‌شناسد. بخش مالی هنوز قدرتمند است و تأثیر همه جانبه سه ستون هم‌پوشانی شاهزاده‌نشین - دولت، بخش خصوصی و کلیسای کاتولیک- همچنان  به پا بستگی فضای رسانه‌‌ای ادامه می‌دهد. مشکل با وسعت کوچک کشور آمیخته است، که فضای کمی برای حریم خصوصی، ناشناس بودن و استقلال باقی می‌گذارد که سه شرط ضروری برای آزادی رسانه‌ها است. در دوره انتخابات مجلس در بهار سال ۲۰۱۹، آندورا از موج دشمنی با روزنامه‌نگاران که در سراسر اروپا رواج دارد جلوگیری نکرد.

39
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2021

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-2

37 به 2020

شناساگر عمومی

+0.09

23.23 به 2020

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2022
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2022
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2022
بیشتر شماره‌گر