آندور

آندور

رسانه‌ها وابسته به قدرت‌های اقتصادی و سیاسی

در این کشور پادشاهی رسانه‌ها وابسته به منافع تجاری، سیاسی و مذهبی هستند. درگیری‌های پی‌در‌پی و همیشگی بر سر تضاد منافع و مشکل در پوشش دادن به فعالیت‌های بانکی آندورا، از بزرگترین مشکلات روزنامه‌نگاران است. اگرچه، آندورا عضو اتحادیه اروپا نیست ولی فضا برای روزنامه‌نگاران شبیه به کشورهای همسایه است. قانون ویژه‌ای در حمایت از روزنامه‌نگاران وجود ندارد، اما محرمانه بودن منابع آنها از قانون محرمانه بودن اطلاعات حرفه‌ای پیروی می‌کند. قانون جدیدی در سال ۲۰۱۴ به اجرا درآمد که اصول مسئولیت‌های مدنی روزنامه‌نگاران را تعریف کرده است.

37
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

37 به 2019

شناساگر عمومی

-1.40

24.63 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر