آلبانی

آلبانی

تا عضویت در اتحادیه اروپا راهی دشوار در پیش است

حمله به رسانه‌ها از سوی دولت و سازمان‌های جرایم سازمان یافته در سال ۲۰۱۸ به سطح  بی سابقه‌ای رسیده است. روزنامه‌نگاران مورد توهین، تهدید به مرگ و پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند تا از تحقیق‌ در باره فساد جلوگیری شود. سیاستمداران، به رهبری نخست وزیر ادی راما، آنها را آشغال و تولیدکنندگان خبرساختگی معرفی کردند. نخست وزیر قانونی را برای تقویت کنترل دولت بر رسانه‌های الکترونیکی پیشنهاد کرده است ولی منتقدان می‌گویند، این قانون دسترسی به اخبار و اطلاعات را محدود می‌کند. در گزارش مشترک RSF  و شبکه گزارشگری تحقیقاتی بالکان (BIRN)  در ماه مارس ۲۰۱۸، به شماری از تهدیدهای رسانه‌ها در آلبانی تأکید شده است. این گزارش نشان می‌دهد که استانداردهای نظارتی به نفع دولت دستکاری شده است و مالکیت رسانه های یخش در دست چند بازرگان بزرگ متمرکز است. این وضعیت خودسانسوری را گسترده داده،۸۰ درصد از روزنامه‌نگاران به آینده حرفه‌ای خود اعتماد ندارند.

82
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2019

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

-7

75 به 2018

شناساگر عمومی

+0.35

29.49 به 2018

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر