آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی

استقلال رسانه‌ای شکننده

قانون اساسی سال ۱۹۹۶ آفریقای جنوبی از آزادی رسانه‌های گوناگون حمایت می‌‌کند. با‌ اینهمه،قانون ‌گذاری‌های زمان آپارتاید و نیز قانون‌های ضد تروریستی سال  ۲۰۰۴ پوشش دادن خبرهای سازمان های دولتی را زمانی که به اصطلاح "منافع ملی" درخطراست، محدود می‌کند.

روزنامه‌نگاران اگر سعی کنند  به برخی ازموضوعات مانند کنگره ملی آفریقا  و مسائل مالی حکومت ،توزیع دوباره زمین به جمعیت سیاه پوست ،یا موضوعات مربوط به گوپتالیکس پوشش دهند، مورد آزار و اقدامات تهدیدآمیزقرار می‌گیرند. همه این موارد یا موضوعات ممنوعه هستند و یا واکنش خصمانه صاحبان قدرت را برمی‌انگیزند. افزایش میزان سخنان آزاردهنده ونفرت‌پراکنی علیه روزنامه‌نگاران توسط یکی از رهبران مخالف در سال ۲۰۱۸ نشان داد که آزادی مطبوعات هنوز در آفریقای جنوبی تثبیت نشده است .

31
در رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها در سال 2020

رده‌بندی جهانی ازادی رسانه‌ها

0

31 به 2019

شناساگر عمومی

+0.22

22.19 به 2019

  • 0
    روزنامه‌نگار در 2020
  • 0
    شهروند خبرنگار در 2020
  • 0
    همکار رسانه‌‌ها در 2020
بیشتر شماره‌گر