بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال ٢٠١۹

شماره‌گر ۲۰۲۰

گزارش‌گران بدون مرز روزنامه‌نگاران قربانی آزارگری را شمارش می‌کند

زندانی‌های تا این روز

 • 234
  روزنامه‌نگاران
 • 131
  شهروند خبرنگاران
 • 14
  همکار رسانه‌‌ها

در سال ۲۰۲۰ کشته شده‌اند

 • 3
  روزنامه‌نگار
 • 0
  شهروند خبرنگار
 • 0
  همکار رسانه‌‌ها
بیشتر ببینید

درندگان ازادی رسانه‌ها