آزارگری‌ها در هر لحظه در سراسر جهان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2022
35 روزنامه‌نگار
4 همکار رسانه
39
در حال حاضر در زندان
480 روزنامه‌نگار
20 همکار رسانه
500
رفتن به شمارش‌گر

2022 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ‎

رفتن به رده‌بندی
با هم و از اکنون اقدام کنیم
Image
Signez nos pétitions
دادخواست ما را امضا کنید

هر صدایی شمارش می‌شود

Image
Suivez-nous
در شبکه‌های اجتماعی با ما باشید

همرسان کردن خود اقدامی است