آزارگری‌ها در هر لحظه در سراسر جهان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
20 روزنامه‌نگار
1 همکار رسانه
21
Détenus à ce jour
514 روزنامه‌نگار
21 همکار رسانه
535
رفتن به شمارش‌گر

2023 رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ‎

رفتن به رده‌بندی
با هم و از اکنون اقدام کنیم
Adhérez

Rejoignez la communauté RSF et luttez pour une information libre et indépendante.

Image
Signez nos pétitions
دادخواست ما را امضا کنید

هر صدایی شمارش می‌شود

Inscrivez-vous à la newsletter RSF

Restez informés.

Image
Suivez-nous
در شبکه‌های اجتماعی با ما باشید

همرسان کردن خود اقدامی است

با خبر شوید

تمام مطالب

گزارش‌ها