شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2023
20 روزنامه‌نگار
1 همکار رسانه
21
Détenus à ce jour
514 روزنامه‌نگار
21 همکار رسانه
535

جزئیات آزارگری در هر سال

در سال 2023 کشته شدند
20 روزنامه نگاران کشته شدند
1 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
Détenus au 1er janvier 2023
451 journalistes détenus
16 collaborateurs des médias détenus
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à