شمارش‌گر

جهان: آزارگری دراین زمان

کشته‌شدگان از اول ژانویه 2024
12 روزنامه‌نگار
0 همکار رسانه
12
Détenus à ce jour
545 روزنامه‌نگار
27 همکار رسانه
572

جزئیات آزارگری در هر سال

در سال 2024 کشته شدند
12 روزنامه نگاران کشته شدند
0 همکار رسانه کشته شده‎
آمار سالانه
Détenus au 1er janvier 2024
491 journalistes détenus
22 collaborateurs des médias détenus
آمار سالانه

مجموع قربانیان آزارگری

تنها روزنامه‌نگارانی فهرست می‌شوند که گزارش‌گران بدون مرز توانسته است علت مرگ یا بازداشت آنها را با انجام کار روزنامه‌نگاری‌ تایید کند. این فهرست شامل روزنامه‌نگارانی نیست که بی‌ ارتباط به کار خود کشته یا زندانی شده‌اند یا ارتباط مرگ و بازداشت آنها با کارشان هنوز تایید نشده است.
Année
à